Ułatwienia dostępu

Skip to main content

XVII Ogólnopolskie Forum Pełnomocników JST ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

21 listopada, 2022

Pełnomocnik – urzędnik odpowiedzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi

Urzędnik współpracujący z organizacjami to bardzo ważny element systemu, który może wzmocnić rozwój lokalnych inicjatyw. Występuje czasem w roli tłumacza i negocjatora, jeśli trzeba, jest przewodnikiem po urzędzie i rzecznikiem interesu społecznego.
Kompetencje pełnomocnika to nie tylko otwarte i życzliwe nastawienie, ale także znajomość sektora jako takiego, realiów funkcjonowania, możliwych form wsparcia. I jak w każdym zawodzie ta wiedza musi być systematycznie rozwijana. 

Ogólnopolskie Forum Pełnomocników

Sieć SPLOT i Związek Miast Polskich zapraszają 1 grudnia 2022 na XVII Ogólnopolskie Forum Pełnomocników JST ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Mowa na nim będzie o wyzwaniach na 2023 rok w budowaniu współpracy lokalnej.

Tegoroczne Forum poświęcone będzie 2 głównym tematom: 

Pierwszy, to kierunki zmian we współpracy samorządu i organizacji pozarządowych – sesja ta rozpoczyna debatę nad obecnym systemem współpracy, który reguluje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W roku 2023 będziemy obchodzić 20-lecie obowiązywania ustawy. Jest to dobry czas na ocenę obecnych rozwiązań i szukanie rekomendacji do zmian. 

Druga część spotkania poświęcona będzie uproszczeniom w systemie współpracy finansowej w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy. Pojawiają się konkretne przykłady udanych wdrożeń, dzięki którym realizacja zadań JST we współpracy z organizacjami pozarządowymi jest prostsza i bardziej efektywna. Podczas spotkania zaprezentowana zostanie geneza i założenia takich rozwiązań, praktyka ich realizacji, a także pomysły na dalszy ich rozwój. 

Więcej informacji

XVII Ogólnopolskie Forum Pełnomocników odbędzie się – w formule online – 1 grudnia 2022 r. 

Zgłoszenia udziału poprzez wypełnienie elektronicznego formularza pod adresem https://forms.gle/fHMdjxL3zeep… przyjmowane są do 28 listopada. 

Po tym terminie osoba zgłaszająca się otrzyma link pozwalający zalogować się na spotkanie. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizatorzy: Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT oraz Związek Miast Polskich

Patronat medialny: Portal NGO.PL

Program Forum:

12.15 – 12.30 Rejestracja uczestników

12.30 – 12.40 Otwarcie i wprowadzenie do tegorocznej formuły Forum
Ewa Chromniak – Zarząd Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT
Piotr Drygała – Związek Miast Polskich, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza ds. Społeczeństwa Obywatelskiego

12.45 – 14.15 Sesja prezentująca propozycje dot. zmian kierunków i przepisów w zakresie współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi

a) Współpraca samorządu i organizacji pozarządowych jak na nowo ułożyć relacje przy realizacji zadań publicznych ? – wykład otwierający Edwin Bendyk, Prezes Fundacji im. S. Batorego

b) Kierunki opracowane przez zespół ds. zmian zasad współpracy finansowej przy KPRM – Michał Guć, Wiceprezydent Gdyni

c) Tezy #prosteNGO i działania Zespołu OFOP „Proste prawo dla NGO” –  Łukasz Gorczyński, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych – członek zarządu

Moderacja : Piotr Frączak

14.15 – 14.30 Przerwa

14.30 – 15.45 Jak uprościć model współpracy finansowej samorządu z organizacjami pozarządowymi w oparciu o obowiązujące przepisy prawa

a) Rekomendacje Sieci SPLOT i Związku Miast Polskich w zakresie stosowania przepisów ustawy i rozporządzenia w zakresie zlecania zadań publicznych – Ewa Chromniak, Sieć SPLOT

b) Regranting jako forma uproszczenia na przykładzie Funduszu Inicjatyw Młodzieżowych i Senioralnych – Magdalena Mike, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza ds. współpracy z NGO

c) Zakupy mikrousług jako alternatywa dla zlecania zadań w formie dotacji – Łukasz Waszak, Sieć SPLOT

Moderacja: Ewa Chromniak, Sieć SPLOT

15.45-16.00 Podsumowanie i zakończenie Forum

Jakie możliwości czy obowiązki i prawa posiada pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi? Jaką właściwie ma pełnić rolę? W Twojej gminie powołana jest osoba do pełnienia tej funkcji? Jak usprawnić współpracę NGO z JST z udziałem pełnomocnika? Zapraszamy do kontaktu. Umów się na bezpłatne spotkanie z doradcą. Wybierz najbliższy Lokalny Inkubator NGO, skontaktuj się i umów się na doradztwo już dziś!

Źródło: www.miasta.pl, www.siecsplot.pl