Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Obywatelski monitoring funduszy UE

28 września, 2022

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych rekrutuje pozarządowców do monitorowania programów finansowych z funduszy europejskich w Polsce. 

Fundusze europejskie na lata 2021-2027 to 72,2 mld euro z polityki spójności oraz 3,8 mld euro środków z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Łącznie to około 76 miliardów euro dla Polski, oprócz środków UE w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Poszukiwanych jest minimum 500 aktywnych osób z całej Polski działających w zorganizowanym społeczeństwie obywatelskim, tj. przedstawicieli/przedstawicielki organizacji pozarządowych do monitorowania programów finansowanych z funduszy europejskich na lata 2021-2027 oraz KPO. 


Realizacja przedsięwzięć będzie możliwa po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską programów i powołaniu komitetów monitorujących, które w związku z naruszeniami reguły praworządności i praw podstawowych w Polsce oraz wyzwaniami klimatycznymi będą odgrywać większą rolę aniżeli w poprzednich perspektywach unijnego budżetu.

Więcej o funduszach europejskich pisaliśmy już w jednym z naszych artykułów – Fundusze Europejskie – nowa perspektywa oraz nadzwyczajne instrumenty finansowe

Zgłoszenia

OFOP zachęca do wypełnienia formularza celem dopracowania oferty oraz zmapowania możliwości i potencjału organizacji pozarządowych do wystawienia przedstawicieli/-ek oraz współpracy w tym zakresie.
W przypadku osób zdecydowanych – proszone są one o zarezerwowanie sobie ok. 10-15 minut na wypełnienie. Pozostałych prosi się tylko o krótką wstępną deklarację. 

Postępowania wyłaniające przedstawicieli/-ek NGOs odbędą się zapewne jesienią (wczesną zimą), więc już dzisiaj, śladem OFOP, zachęcamy Was do współpracy i PEŁNEJ MOBILIZACJI, aby zadbać o dobry skład strony obywatelskiej komitetów monitorujących!

Zgłoszenia zainteresowanych osób przyjmuje Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych / OFOP przez formularz:
https://bit.ly/3PB1PkH 

Spotkania

Planowane terminy spotkań: 

  • 12 października 2022 (środa) / godz. 15.00 – 17.00
  • 9 listopada 2022(środa) / godz. 15.00 – 17.00
  • 14 grudnia 2022 (środa) / godz. 15.00 – 17.00

Spotkania odbędą się w formule zdalnej oraz wyjazdowej.

Poszukiwani

Ważne będzie monitorowanie respektowania zasad wynikających z Karty Praw Podstawowych UE, a także innych zasad tzw. horyzontalnych, tj. równości kobiet i mężczyzn, dostępności dla osób z niepełnosprawnością, niedyskryminacji oraz zrównoważonego rozwoju.
Dodatkowo potrzebne są osoby, które zajmują się działalnością tematycznie związaną z programami, m.in.:
– edukacja, włączenie społeczne, rynek pracy, zdrowie,
– cyfryzacja, gospodarka,
– klimat, sprawiedliwa transformacja, infrastruktura i transport,
– obszary wiejskie, miejskie obszary funkcjonalne, rewitalizacja, kultura i dziedzictwo kulturowe
– rybactwo (krajowo),
– zdrowa żywność, pomoc żywnościowa dla najuboższych (krajowo),
– Polska Wschodnia,
– wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych w zakresie kształtowania i realizacji polityk publicznych.

Jedno jest pewne będzie bardzo mało czasu. Wymagać to będzie ogromnej mobilizacji i wzmocnienia wielu osób, które do tej pory może nie zajmowały się bezpośrednio inwestycjami i działaniami finansowanymi z funduszy europejskich, ale np. interesowały się zasadami państwa prawa (wolność słowa, prawo zrzeszania się, praworządność), prawem do informacji prawami kobiet, niedyskryminacją, dostępnością oraz ochrona środowiska i troską o klimat lub aspektami tematycznie powiązane z danym programem (krajowym, regionalnym), warunkami podstawowymi, etc.
A jeśli do tej pory zajmowaliście się kwestiami transparentności, jawności – to działania w komitecie monitorującym będą Wam bardzo bliskie! 

Z czym to się wiąże

Cały czas nie jest jasny sposób wyłaniania przedstawicieli/-ek organizacji pozarządowych – czy odbędą się wybory, czy będzie trzeba zebrać poparcie, czy inna formuła. Wyłonienie przedstawicieli/ek organizacji pozarządowych musi się odbyć w transparentnej procedurze niezależnie od władz i ich organów doradczych. 

Forma zaangażowania może dotyczyć roli członka/członkini komitetu monitorującego (lub zastępcy), a także funkcji obserwatora. Zaangażowanie to funkcja obywatelska (społeczna) związane jest z udziałem w posiedzeniach, ale też analizą dokumentów pod kątem obszaru/zagadnienia, w szczególności dot. zasad i warunków oraz kryteriów wyboru projektów, a także kontakt ze środowiskiem NGOs, udostępnianie materiałów, formułowanie opinii, rekomendacji, postulatów w imieniu środowiska NGOs.
Nabór do komitetów dotyczy perspektywy budżetu UE na lata 2021-2027 (+2lata). Członkowie komitetu monitorującego (i zastępcy) mogą liczyć na wsparcie z budżetu danego programu w ramach tzw. Pomocy Technicznej. Wsparcie uzależnione będzie także od ewentualnej dotacji pozyskanej przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego na wsparcie przedstawicieli/-ek NGOs w procesie monitorowania funduszy europejskich. Na chwilę obecną na pewno można liczyć na dostęp do informacji, udział w szkoleniach i konferencjach oraz spotkaniach oraz zwrot kosztów przejazdu na posiedzenia komitetu/rady.
Ze strony Sieci OFOP ds. partnerstwa i funduszy europejskich można liczyć na możliwość wymiany doświadczeń, wsparcie specjalistów. Planujemy dla Was spotkania informacyjne i przygotowawcze. 

Kontakt

Zespół Programu Europejskiego OFOP
perspektywa2027@ofop.eu

Wydarzenie Facebook – TUTAJ

OFOP jest federacją – co to znaczy? Czym są działania rzecznicze? Jak funkcjonuje komitet monitorujący i jaką rolę pełni? Jakie zasady obowiązują w finansowaniu unijnym? Masz więcej pytań? Zapraszamy do bezpłatnych konsultacji. Umów się na spotkanie z jednym z naszych doradców. Wybierz najbliższy Lokalny Inkubator NGO, skontaktuj się i umów się na spotkanie już dziś!

Źródło: www.ofop.eu