Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Strategia „Od pola do stołu” i apel organizacji społecznych o zaprzestanie blokowania jej przez Polskę

06 sierpnia, 2022

Strategia „Od pola do stołu” to jedno z kluczowych działań w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, której priorytetem jest bezpieczeństwo żywnościowe. Strategia ma przyczynić się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r., a jednocześnie zmienić obecny unijny system żywnościowy w model zrównoważony. Strategii tej sprzeciwia się Polska a krajowe organizacje społeczne apelują o zaprzestanie przez Polskę jej blokowania. 

Nie-wspólna polityka rolna

22 czerwca br. Komisja Europejska przedstawiła ważne propozycje legislacyjne dotyczące ograniczenia stosowania chemicznych środków ochrony roślin i odtwarzania przyrody, połączone ze wsparciem dla rolników. Niestety, Polska przewodzi grupie 12 krajów sprzeciwiających się nowej legislacji. Dlatego Koalicja Żywa Ziemia oraz Koalicja Rolnictwo dla Przyrody apelują do premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera i ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka, ministra zdrowia Adama Niedzielskiego oraz pani minister klimatu i środowiska Anny Moskwy o zmianę dotychczasowego stanowiska, ponieważ dotychczasowa polityka stanowi zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa żywnościowego. Konieczne jest wprowadzenie nowych regulacji. Reforma Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) może uczynić europejskie rolnictwo bardziej zrównoważonym poprzez finansowe zachęty dla rolników, by odchodzili od praktyk szkodliwych dla środowiska. By tak się stało trzeba przełożyć cele zawarte w Strategii „Od pola do stołu” oraz „Strategii na rzecz różnorodności biologicznej 2030”, które leżały u podstaw reformy WPR, na powszechnie obowiązujące akty prawne. Analiza krajowych planów strategicznych pokazuje jednak, że państwa członkowskie pomimo zaakceptowania reformy WPR nie zamierzają realizować zawartych w niej celów. 

Zagrożenia

Powszechne i wzrastające zastosowanie syntetycznych pestycydów w rolnictwie przyczynia się do występowania i pogłębienia kryzysu klimatycznego i degradacji zasobów naturalnych, zwłaszcza zanieczyszczenia wód i gleb. Grozi nam utrata różnorodności biologicznej, w tym populacji owadów zapylających, od których zależne jest plonowanie 80% gatunków roślin uprawnych. W ciągu ostatnich 30 lat zanikło 75% populacji owadów zapylających. Jeśli nie ograniczymy i to pilnie ilości pestycydów, które zużywane są na polach czy w sadach, wkrótce może zabraknąć zwierząt, od których zależą plony około 80% roślin uprawnych. Różnorodność biologiczna jest na skraju załamania (IPBES 2019), co poważnie zagraża przyszłości naszej żywności, środków do życia, zdrowia i środowiska (FAO 2019). Coraz więcej badań naukowych dowodzi istnienie silnego związku pomiędzy stosowaniem pestycydów a zachorowalnością na choroby nowotworowe oraz chorobę Parkinsona i inne zaburzenia w funkcjonowaniu pracy mózgu.

Powszechne i zwiększające się użycie pestycydów w rolnictwie powoduje degradację zasobów naturalnych, przede wszystkim wody i gleby. Według raportu IBES z 2019 r. w UE 83% gleb jest zanieczyszczona jednym pestycydem, a 58% mieszanką pestycydów. Ich użycie oraz pozostałości pestycydów w żywności stanowią także zagrożenie dla zdrowia publicznego, gdyż są jedną z przyczyn rozwoju chorób nowotworowych – mówi Justyna Zwolińska, koordynatorka ds. rzecznictwa Koalicji Żywa Ziemia. 

Koalicja organizacji społecznych

Koalicja Żywa Ziemia to niesformalizowana grupa, utworzona przez organizacje i ruchy działające w obszarze rolnictwa i żywności. Celem działania Koalicji jest kształtowanie krajowej polityki rolnej i żywnościowej w kierunku sprawiedliwej społecznie i odpowiedzialnej wobec środowiska naturalnego produkcji, dystrybucji i konsumpcji. Koalicja jest członkiem europejskiej platformy Good Food Good Farming skupiającej krajowe koalicje działające na rzecz zmiany polityki rolno-żywnościowej w Unii Europejskiej. 

Do Koalicji Żywa Ziemia należą: Polski Klub Ekologiczny, Fundacja Strefa Zieleni, WWF Polska, Greenpeace Polska, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Fundacja Zielone Światło, Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, Fundacja Mała Wielka Zmiana, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Ziarno, Forum Rolnictwa Ekologicznego im. Mieczysława Górnego, Zielone Wiadomości, EKOLAND Polska, EKOLAND Oddział lubelski, Ogólnopolskie Stowarzyszenia Agroleśnictwa OSA, Kooperatywa Spożywcza Dobrze, Nyeleni Polska, CIWF Polska, Instytut Spraw Obywatelskich, Fundacja Rozwoju Myśli Ekologicznej, Stowarzyszenie What a waste, Polska Izba Żywności Ekologicznej, Fundacja Agrinatura, Nauka dla Przyrody. 

Do Koalicji Rolnictwo dla Przyrody należą: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Towarzystwo Przyrodnicze Bocian, Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Towarzystwo Przyrodnicze Dubelt, WWP Polska oraz Natura International Polska. 

Zapoznaj się z pełną treścią:

Apel organizacji pozarządowych w sprawie pestycydów 

Apel organizacji pozarządowych w sprawie środków ochrony roślin

Czym są działania rzecznicze? Jakie możliwości działań ma koalicja organizacji pozarządowych? Jak można wpływać na prawo i polityki publiczne? Zapraszamy do kontaktu. Umów się na bezpłatne spotkanie z doradcą. Wybierz najbliższy Lokalny Inkubator NGO, skontaktuj się i umów się na doradztwo już dziś!

Źródło: www.koalicjazywaziemia.pl