Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Badanie potrzeb i barier cyfrowych w organizacjach pozarządowych

27 sierpnia, 2022

Tylko do końca sierpnia (!) można wziąć udział w badaniach potrzeb cyfrowych dla społeczeństwa obywatelskiego. Celem inicjatywy jest próba określenia, czego potrzebują organizacje społeczeństwa obywatelskiego, aby w pełni uczestniczyć w dzisiejszym cyfrowym świecie. 

Badanie

Wypowiedz się w imieniu swojej organizacji i społeczności, którą reprezentujesz:

Ankieta na temat Cyfrowej Równości i____internet 

Ankietę można wypełnić klikając powyższy link. Wypełnienie jej zajmie około 20 minut. Wyniki są anonimowe, a dane będą wyświetlone tylko w formie zbiorczej. Organizatorem ankiety jest Connect Hummanity, przy współpracy z Fundacją TechSoup.

Na stronie internetowej Fundacji TechSoup czytamy: Połowa ludzkości pozostaje bez dostępu do Internetu, narzędzi i umiejętności, których potrzebują, aby uczestniczyć w cyfrowym świecie. Ostatnie dwa lata uświadomiły nam, że ta cyfrowa, ogromna przepaść nie tylko wciąż istnieje, ale nie zmniejsza się wystarczająco szybko. To musi się zmienić. Nie możemy pozwolić, by lokalne społeczności pozostały w tyle w cyfrowym świecie. Mamy siłę, by pomóc. 

Fundacja TechSoup

Fundacja TechSoup działa od 2009 roku. Jej misją jest wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego. TechSoup od lat wspiera cyfrową transformację III sektora, ułatwiając organizacjom pozarządowym dostęp do najlepszych technologii, narzędzi i wiedzy, by te mogły działać efektywniej i realizować swoją misję.
TechSoup Polska jest częścią TechSoup Global Network i liderem europejskiej sieci TechSoup. 

Czym jest transformacja cyfrowa?

Transformacją cyfrową nazywamy proces, w którym nasza organizacja dostosowuje swoją kulturę i sposób działania do wymagań ery pracy zdalnej i chmury, przechodząc z zarządzania analogowego do cyfrowego. Tworzone są nowe procesy bądź aktualizuje się obecne, które pozwalają na osiąganie rosnących wymagań.

Badania przeprowadzone w 2020 roku przez TechSoup Global Network pokazały, że aż 75% organizacji pozarządowych odczuło znaczne korzyści po zainwestowaniu i wdrożeniu technologii. Nie tylko ułatwiło to pracę, ale też zwiększył się poziom efektywności pracowników. Jednak tylko 22% tych organizacji zdefiniowało strategię osiągnięcia gotowości technologicznej i czas jej realizacji.

Według TechSoup transformacja technologiczna składa się z wielu małych procesów w różnych obszarach działalności. Wiemy, że wiele organizacji działa podejmując decyzję ad hoc na pojawiające się wyzwania. Wybierają wtedy technologię, która jest im potrzebna natychmiast, bez weryfikacji długofalowych celów.

Możemy wyodrębnić dwa podstawowe obszary, które należy wziąć pod uwagę, aby podjąć lepszą decyzję odnośnie wdrażanych technologii.

  1. Usprawnienie komunikacji wśród pracowników oraz z interesariuszami. Im szybciej wymieniamy się uwagami, tym efektywniej realizujemy nasze zadania. 
  2. Zmiana sposobu zbierania danych oraz zarządzanie nimi w taki sposób, aby były ustandaryzowane, dostępne i możliwe do prostego łączenia. 

A my, niezmiennie – zapraszamy do bezpłatnych konsultacji z naszymi doradcami.
Chcesz wiedzieć więcej? Potrzebujesz wsparcia? Wybierz najbliższy
Lokalny Inkubator NGO, skontaktuj się i umów się na doradztwo już dziś!

Źródło: www.techsoup.pl