Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Współpraca NGO z biznesem – czy warto?

29 lipca, 2022

Bardzo często powodem, dla którego organizacje pozarządowe nie podejmują prób nawiązania współpracy z sektorem prywatnym, jest strach przed wejściem w relacje z biznesem. Czasami jest to wynik braku wiary we własne możliwości lub stereotypowe postrzeganie mechanizmów takiej współpracy, niekiedy też brak rozeznania w dostępnych możliwościach. Warto dowiedzieć się więcej na ten temat, bo korzyści ze współpracy mogą być ogromne.

Jedną z głównych korzyści współpracy organizacji trzeciego sektora z organizacjami biznesowymi jest to, że organizacje pozarządowe i biznesowe różnią się od siebie i dzięki temu mogą wymieniać się posiadanymi zasobami oraz uczyć się od siebie nawzajem.

Organizacje pozarządowe i biznesowe mają różny cel działania. W biznesie najważniejszym celem jest zarabianie pieniędzy i maksymalizacja zysku. Natomiast dla organizacji pozarządowej jest to działanie na rzecz dobra społecznego. Obie strony mają więc różne możliwości działania oraz różne narzędzia z których korzystają.

Korzyści ze współpracy

Można wskazać dwa obszary współpracy, gdzie te korzyści są najbardziej widoczne. Jest to wiedza i zasoby.

Jeśli chodzi o wiedzę, organizacje pozarządowe mogą się wiele nauczyć od partnera biznesowego. Biznes zazwyczaj ma lepiej wykształconą kulturę organizacyjną i system zarządzania organizacją. NGO-osy współpracując z biznesem przy realizacji wspólnych projektów, mogą np. zobaczyć w jaki sposób partner biznesowy zarządza projektem i swoimi zasobami, jakimi zasadami i standardami kieruje się firma. Dużą część pozyskanej w ten sposób wiedzy, organizacja pozarządowa może potem wykorzystać we własnej działalności i wdrożyć pewne standardy i mechanizmy w swoim codziennym funkcjonowaniu. Biznesowe standardy zarządzania uzupełnione wiedzą merytoryczną, którą posiadają organizacje pozarządowe, mogą w efekcie dać dużo większą efektywność w realizacji projektów społecznych.

Współpraca z biznesem to dla organizacji pozarządowych nie tylko korzyści finansowe. Zazwyczaj organizacja biznesowa posiada własne sale szkoleniowe, sprzęt np. rzutnik, często dysponuje samochodami firmowymi i oczywiście posiada też najcenniejszy zasób jakim są ludzie – menadżerowie z doświadczeniem i specjalistyczną wiedzą w określonej dziedzinie, którą mogą się podzielić z organizacją pozarządową. Mogą pomóc np. w obszarze finansów, księgowości, prawa, przy zarządzaniu projektem, ale też planowaniu i ustalaniu strategii organizacji.

Dzięki takiej współpracy organizacje mają możliwość skorzystania z wiedzy, doświadczenia, standardów, narzędzi, sprzętu, którym biznes dysponuje. To z kolei może podnieść jakość i efektywność działań w organizacji.

Podsumowując można wymienić korzyści dla poszczególnych partnerów:

Korzyści dla organizacji pozarządowych:

  • dostęp do zasobów biznesu: finansowych, rzeczowych, ludzkich;
  • dostęp do wiedzy dotyczącej zarządzania;
  • wypracowanie w samej organizacji standardów pracy, wykorzystywanych na co dzień w biznesie;
  • dostęp do wiedzy merytorycznej także w innych obszarach takich jak księgowość, marketing itp.

Korzyści dla biznesu:

  • dostęp do profesjonalnej wiedzy dotyczącej problemów społecznych, szczególnie lokalnych, sposobów ich rozwiązywania;
  • pozyskanie partnera, który posiada wiedzę z zakresu budowania i zarządzania projektami społecznymi;
  • wykorzystanie doświadczenia organizacji pozarządowej dotyczącego współpracy z wolontariuszami, do zaangażowania pracowników firmy w projekty społeczne (wolontariat pracowniczy).

Jak przygotować ofertę współpracy

Rozpoczynając współpracę z firmą, organizacja powinna przesłać ofertę współpracy, która powinna składać się z trzech głównych części.

Po pierwsze konieczne jest wysłanie pisma zapraszającego do współpracy przy projekcie, z informacją czego organizacja oczekuje od partnera, krótki opis działalności oraz na czym polega projekt, który chce wspólnie realizować z partnerem biznesowym. Pismo nie powinno być dłuższe niż jedna strona.

Dodatkowo warto, stworzyć informację w formie ulotki o organizacji pozarządowej. Powinien to być krótki materiał promujący organizację. Warto przesłać firmie wszystkie foldery, ulotki i materiały.  Z założenia ma to być materiał promocyjny, pokazujący organizację jako profesjonalną organizację i rzetelnego partnera. Powinien zatem zawierać konkretne informacje o nas, ale też mieć atrakcyjną oprawę graficzną.

Informacja o  projekcie oraz oferta współpracy w ramach tego projektu– to miejsce na dłuższy i już szczegółowy opis projektu, zawierający nie tylko jego cele, ale też mierzalne wskaźniki efektów, które maja być osiągnięte.

Tak przygotowaną ofertę wysyłamy mailem, lub pocztą, ale zawsze do konkretnej osoby.

Jeśli w firmie istnieje stanowisko CSR managera, bądź podobne, to pismo warto skierować do osoby, która je zajmuje. Jeśli jej nie ma, to zazwyczaj takimi kwestiami będzie się zajmował pracownik działu PR bądź marketingu. Są też firmy, które mają specjalne stanowiska i osoby zajmujące się darowiznami czy sponsoringiem.

Jeśli firma posiada swoją fundację korporacyjną, to najlepiej jest zaadresować ofertę na nazwisko prezesa fundacji.

Po niedługim czasie od momentu wysłania oferty, należy zadzwonić do osoby, do której oferta została wysłana, aby się upewnić, że do niej dotarła. Należy też próbować umówić się na spotkanie „w celu porozmawiania o szczegółach oferty”.

Spotykając się z potencjalnym partnerem warto pamiętać, że biznes ma swoje pewne standardy i wymagania. Dlatego też warto założyć bardziej oficjalny strój, nie spóźnić się, a wszelkie materiały i prezentacje mieć ze sobą wydrukowane, najlepiej w firmowej teczce organizacji. Osoba reprezentująca organizację powinna być przygotowana i mieć zasób informacji na temat firmy, a w czasie rozmowy wykazać się znajomością dotychczasowych działań  potencjalnego partnera.

Nawiązując współpracę należy określić zasady współpracy, harmonogram, podział zadań, sposoby komunikacji, ewaluacji itp. Tak nawiązaną współpracę realizować zgodnie z przyjętymi ustaleniami.

Gdzie szukać partnera biznesowego? W jakim zakresie można współpracować z biznesem? Jak przygotować ofertę współpracy? W jaki sposób dotrzeć do firmy? Potrzebujesz konsultacji? Umów się na bezpłatne spotkanie z doradcą.

Wybierz najbliższy Lokalny Inkubator NGO, skontaktuj się i umów się na doradztwo już dziś!

Źródło: Kwartalnik Obywatelski DIALOG nr 4