Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Podniesienie wysokości podatku przekazywanego na rzecz OPP z 1% do 1,5% stało się faktem

15 czerwca, 2022

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw – poinformowała 14 czerwca 2022 roku Kancelaria Prezydenta RP. Jest to kolejna nowelizacja, której regulacje mają charakter naprawczy Polskiego Ładu. Dotyczy ona obniżenia z 17% do 12% stawki podatku w pierwszym przedziale skali podatkowej przy jednoczesnej rezygnacji z tzw. ulgi dla klasy średniej oraz przywrócenia opodatkowania dochodów osób samotnie wychowujących dzieci. Najważniejsza jednak informacja dla organizacji pożytku publicznego to podniesienie wysokości procentowej podatku przekazywanego na rzecz OPP z 1 % do 1,5%.

Pełna treść omawianej ustawy:
Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw
Poza kilkoma wyjątkami zmiany wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2022 roku. 

Podniesienie odpisu dla OPP z poziomu 1% podatku do poziomu 1,5% podatku 

O podniesienie wysokości odprowadzanego przez podatników podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego apelowało już wcześniej do premiera grono organizacji pozarządowych – pisaliśmy o tym w artykule List otwarty do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie zmian podatkowych i ich wpływu na 1 procent . Organizacje apelowały o prostsze i budzące mniej kontrowersji rozwiązanie rekompensujące organizacjom pożytku publicznego ubytek wpływów z tytułu 1% – podniesienie odpisu dla OPP z poziomu 1% podatku do poziomu 1,5% podatku. Tak się stało. Przytaczana tu ustawa zwiększa ułamek należnego podatku, który podatnik będzie mógł przekazać na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego do 1,5%!

Niektóre zmiany podatkowe 

Jedną z głównych zmian, jakie wprowadza ustawa, jest obniżka stosowanej w pierwszym przedziale skali progresywnej stawki z 17 proc. do 12 proc. Opodatkowanie według zmienionej stawki ma dotyczyć dochodów uzyskanych w roku 2022. Ustawa uchyliła także przepisy dotyczące tzw. ulgi dla klasy średniej, jednak aby zapewnić, że na zmianie podatnicy nie stracą, wyliczany będzie tzw. hipotetyczny podatek należny za rok 2022, liczony z uwzględnieniem tzw. ulgi dla klasy średniej oraz skali podatkowej obowiązującej w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. 

Kwota wolna od podatku pozostaje na poziomie 30 tys. zł, a próg podatkowy na poziomie 120 tys. zł. Ustawa daje również możliwość ponownego wyboru rozliczenia na skali podatkowej przez tych przedsiębiorców, którzy wybrali podatek liniowy lub ryczałt.

W myśl nowych przepisów podatnicy rozliczający podatek dochodowy w formie tzw. podatku liniowego będą mogli pomniejszyć podstawę obliczenia podatku o składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone w roku podatkowym (na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej oraz za osoby współpracujące z podatnikiem opodatkowanym podatkiem liniowym. Łączna wysokość odliczenia nie będzie mogła przekroczyć w roku podatkowym kwoty 8700 zł. 

Nowe regulacje rozwiązują problem podatników mających kilka różnych źródeł dochodu równocześnie. Chodzi o osoby, które mają np. kilka umów o pracę albo łączą pracę z emeryturą. Po zmianach, od 1 stycznia 2023 r. będą one mogły upoważnić nawet trzech płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS) do zmniejszania zaliczek na PIT (o kwotę 3,6 tys. zł). W przypadku jednej umowy/świadczenia kwota zmniejszająca podatek wyniesie 300 zł miesięcznie, przy dwóch – po 150 zł, a przy trzech – po 100 zł.

W myśl wprowadzonych regulacji podatnik korzystający z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będzie mógł pomniejszyć kwotę przychodów o 50% składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych w roku podatkowym z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu, bądź za osoby współpracujące z podatnikiem opodatkowanym w tej formie. Modyfikacji uległy również terminy płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Ujednoliceniu terminów rocznego rozliczenia PIT podlegać będą formularze zeznań: PIT-37, PIT-36, PIT-36S, PIT-28, PIT-28S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-39 i PIT-38.
Będą one składane w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia.

Preferencje prorodzinne

Ustawa przywraca preferencyjne rozliczenie osób samotnie wychowujących dzieci na zasadach sprzed 2022 r. Z podwójnej kwoty wolnej (60 tys. zł) korzystać będą wszyscy samotni rodzice.

Zwiększony został limit kwoty dochodów dziecka, który warunkuje skorzystanie z preferencji podatkowych przez rodziców (z 3089 zł do 16 061,28 zł w 2022 r.), a renta rodzinna rozdzielona została od dochodów rodzica, dzięki czemu dziecko skorzysta z „własnej” kwoty wolnej od podatku.

W wyniku wprowadzonych zmian nie będzie pobierana składka zdrowotna od renty małoletnich dzieci. Ustawa poszerza również katalog dochodów dziecka, które nie podlegają doliczeniu do dochodów rodziców, o rentę rodzinną.

Oprócz tego wprowadzono ulgę podatkową dla osób, które w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci wykonywały władzę rodzicielską, pełniły funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nimi zamieszkiwało, lub sprawowały funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą. Osoby takie nie zapłacą podatku od dochodów nieprzekraczających 85 528 zł. Katalog przychodów podlegających wskazanemu zwolnieniu podlega rozszerzeniu o przychody również z zasiłku macierzyńskiego.

Inne zmiany

Nowelizacja reguluje również ulgę na zabytki w nowym kształcie – wyłącznie na renowację, konserwację i remonty z nowym warunkiem formalnym polegającym na tym, że skorzystać z niej będzie można po zatwierdzeniu remontu przez konserwatora zabytków. Ze względu na wadliwość obecnie obowiązujących rozwiązań przedłożona ustawa uchyla przepis statuujący podstawę prawną do pomniejszenia podstawy obliczenia podatku o wydatki poniesione na zakup zabytku.

Twoja organizacja ma status organizacji pożytku publicznego? Zastanawiasz się jak zmiany podatkowe wpłyną na przychód z tytułu zwiększonego do 1,5 % podatku? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat wprowadzanych regulacji? Potrzebujesz wsparcia? Umów się na bezpłatne spotkanie z doradcą. Wybierz najbliższy Lokalny Inkubator NGO, skontaktuj się i umów się na doradztwo już dziś!