Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Konkurs grantowy  „DZIAŁAJ LOKALNIE” 2022

08 czerwca, 2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich – organizacja członkowska Dolnośląskiej Sieci NGO – zaprasza wszystkich chętnych do udziału w konkursie grantowym „DZIAŁAJ LOKALNIE”.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, które mają ciekawe pomysły na aktywizację lokalnego społeczeństwa i współpracę na rzecz dobra ogółu lokalnej społeczności na terenie gmin: Trzebnica, Zawonia, Wisznia Mała, Prusice, Oborniki Śląskie.

Dla zainteresowanych odbędą się szkolenia z zasad ubiegania się o dotację oraz wypełniania formularza wniosku w formule stacjonarnej lub w formule webinariów. Terminy i forma szkolenia zostaną podane już wkrótce.

W ramach konkursu przyznane zostaną granty w kwocie max. 3 tys. zł na realizację projektów, które:

  • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego;
  • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności;
  • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji;
  • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności;
  • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych;
  • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe;
  • będą realizowane w terminie 22 lipca – 31 grudnia 2022 r.

Termin składania wniosków: 03.06.2022 – 04.07.2022 r.

Wnioski należy składać poprzez generator wniosków dostępny na stronie:
http://system.dzialajlokalnie.pl/ 

Regulamin dostępny jest na stronie:
https://krainawzgorztrzebnickich.pl/konkurs-grantowy-dzialaj-lokalnie-2022/

Dokumenty konkursowe dostępne są w siedzibie Stowarzyszenia oraz na stronie:
www.krainawzgorztrzebnickich.pl

Kontakt z koordynatorami:
Grzegorz Derela / tel. 601 095 444 / g.derela@powiat.trzebnica.pl
Ewa Rogowska / tel. 692 994 563 / ewarogowska@onet.pl

Program „Działaj Lokalnie” powstał w 2000 roku i jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW). Od początku realizuje go Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP). Głównym celem Programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego. Ośrodki Działaj Lokalnie (ODL) to organizacje, które prowadzą lokalne konkursy grantowe. Za ich pośrednictwem rozdzielają środki przekazane przez PAFW oraz pozyskane od samorządów, przedsiębiorców i osób prywatnych. 

Chcesz pozyskać dofinansowanie na realizację swojej inicjatywy? Chcesz skonsultować swój pomysł? Potrzebujesz wsparcia w złożeniu wniosku? Nasi doradcy pomogą. Bezpłatnie. Umów się na spotkanie z jednym z naszych doradców. Wybierz najbliższy Lokalny Inkubator NGO, skontaktuj się i umów się na doradztwo już dziś!