Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Fundacja „Merkury” uruchamia nabór wniosków na bony edukacyjne i granty dla wolontariuszy

27 kwietnia, 2022

Partnerstwo dla Wolontariatu to program, jaki Fundacja „Merkury” z Wałbrzycha realizuje na terenie województwa dolnośląskiego, i w ramach którego można pozyskać fundusze na inicjatywy wolontariackie bądź na rozwój kompetencji wolontariuszy.

Fundacja Merkury w ramach programu:

  •  zachęca do systematycznego angażowania się w wolontariat
  •  szkoli wolontariuszy i wszystkich zainteresowanych zagadnieniem wolontariatu
  •  szkoli przedstawicieli organizacji i instytucji chcących skorzystać z pracy wolontariuszy oraz osób współpracujących z wolontariuszami
  •  doradza
  •  pośredniczy między chętnymi do pracy wolontariackiej a korzystającymi z wolontariatu lub ze wsparcia wolontariuszy
  •  wspiera finansowo najlepsze inicjatywy

Dla kogo:

Dla osób w wieku od 10 do 100 lat, którzy pracowali wolontaryjnie i tych, którzy chcą sprawdzić czy wolontariat jest dla nich oraz:
– tych, których rozpiera energia i tych, którzy chcą czuć się potrzebni,
– tych, którzy mają czas i tych, którzy mają go mało,
– tych, którzy chcą się czegoś nauczyć i tych, którzy chcą nauczyć czegoś innych,
– tych, co są weseli i tych, co są smutni.

Dla podmiotów – organizacji i instytucji, które współpracują z wolontariuszami lub chcą korzystać ze wsparcia wolontariuszy.

Bony Edukacyjne dla Wolontariuszy Korpusu Solidarności


Celem konkursu jest docenienie najbardziej zaangażowanych i aktywnych wolontariuszy Korpusu Solidarności, umożliwienie im rozwoju pasji i zainteresowań, podwyższenie kompetencji, wypełnienie wolontariatu nową energią do działań społecznych.

W ramach bonu dofinansowane mogą być szkolenia, kursy, seminaria, warsztaty lub inne formy edukacji, które podniosą kwalifikacje / kompetencje wolontariusza w jego dalszym rozwoju oraz pomoce dydaktyczne.

Konkurs adresowany jest do indywidualnych wolontariuszy lub zespołów wolontariuszy złożonych z minimum 2 osób, które chcą wykorzystać bon na realizację wspólnego celu edukacyjnego, z terenu województwa dolnośląskiego, którzy ukończyli 13 rok życia. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest niepełnoletni wolontariusz, musi on wskazać pełnoletniego opiekuna.

Bony edukacyjne należy wykorzystać i rozliczyć do 15 grudnia 2022 roku.
Przewidywane przez Organizatora maksymalna wartość bonu edukacyjnego wynosić będzie 1 tys. zł brutto. 

Wnioski o bony edukacyjne należy składać na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie internetowej Organizatora w zakładce Partnerstwo dla Wolontariatu (https://www.merkury.org.pl/partnerstwo-dla-wolontariatu/65).

Formularze zgłoszeniowe należy składać w następujących terminach:

I nabór: 21.04- 06.05.2022 r.

II nabór: 01.06– 30.06.2022 r.

III  nabór: 11.07 – 10.08. 2022 r.

IV nabór: 01.09 – 30.09. 2022 r.

V nabór: 10.10 –  04.11.2022 r.

Formularze zgłoszeniowe można składać elektronicznie, wysyłając na adres mailowy martyna.kubicka@merkury.org.pl
lub w siedzibie Organizatora (osobiście albo pocztą tradycyjną):
Fundacja „Merkury”, ul. Beethovena 10, 58-300 Wałbrzych

W przypadku poczty tradycyjnej o terminie zgłoszenia decyduje data wpływu. Wyniki konkursu zostaną upublicznione na stronie internetowej Organizatora nie później niż 6 dni po zakończeniu danego naboru.

Wystarczy zarejestrować się w Systemie Obsługi Wolontariatu (www.korpussolidarnosci.gov.pl) a następnie złożyć wniosek dostępny na stronie Fundacji Merkury: https://www.merkury.org.pl/partnerstwo-dla-wolontariatu/65

Mini Granty na Inicjatywy Wolontariackie Korpusu Solidarności

Celem konkursu jest wyłonienie autorskich projektów oraz wsparcie  akcji lub inicjatyw promujących wolontariat oraz Program Korpus Solidarności.

Zgłaszane inicjatywy wolontariackie powinny promować ideę wolontariatu, aktywność wolontaryjną na terenie województwa dolnośląskiego, działania prospołeczne podejmowane przez wolontariuszy, bądź Program Korpus Solidarności. Mile widziane jest motywowanie społeczności lokalnych, grup nieformalnych do podejmowania aktywności na rzecz własnego środowiska lokalnego oraz rozwijanie inwencji twórczej, kreatywności i aktywności!

Konkurs adresowany jest do indywidualnych wolontariuszy lub zespołów wolontariuszy złożonych z minimum 2 osób, w tym lidera projektu odpowiadającego za realizację mini grantu, z terenu województwa dolnośląskiego.

Inicjatywy wolontariackie mogą być realizowane od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2022 roku. W tym terminie należy wydatkować środki finansowe.

Przewidywane przez Organizatora dofinansowanie jednej akcji lub inicjatywy w formie mini grantu wynosić będzie maksymalnie 1 tys. zł.

Formularze zgłoszeniowe należy składać w następujących terminach:

I nabór: 04.05 – 31.05.2022 r.

II nabór: 01.07– 05.08.2022 r.

III  nabór: 23.08 – 23.09. 2022 r.

IV nabór: 04.10 – 31.10. 2022 r.

Formularze zgłoszeniowe można składać elektronicznie, wysyłając na adres mailowy iwona.magierska@merkury.org.pl
lub w siedzibie Organizatora (osobiście albo pocztą tradycyjną):
Fundacja „Merkury”, ul. Beethovena 10, 58-300 Wałbrzych
W przypadku poczty tradycyjnej o terminie zgłoszenia decyduje data wpływu.

Wszystkie potrzebne informacje, w tym regulamin, formularz zgłoszeniowy i wzór sprawozdania, znajdziesz na stronie internetowej Fundacji „Merkury” – zakładka PARTNERSTWO DLA WOLONTARIATU
W imieniu organizatora serdecznie zachęcamy i zapraszamy do udziału!

Środki na realizację mini grantów oraz bonów edukacyjnych finansowane są przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu „Korpus Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030″. 

Twoja organizacja współpracuje lub chce korzystać ze wsparcia wolontariuszy? Chcesz pozyskać dofinansowanie na realizację inicjatywy wolontariackiej? Potrzebujesz wsparcia w dopełnieniu formalności? Nasi doradcy pomogą. Bezpłatnie. Umów się na spotkanie z jednym z naszych doradców. Wybierz najbliższy Lokalny Inkubator NGO, skontaktuj się i umów się na doradztwo już dziś!