Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Dolnośląskie Małe Granty – rusza VIII edycja

08 kwietnia, 2022

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, należąca do Dolnośląskiej Sieci Inkubatorów NGO, zaprasza do składania wniosków w VIII edycji Dolnośląskich Małych Grantów. 13 Kwietnia rusza nabór, który potrwa do 27 kwietnia. VIII edycja Programu Dolnośląskie Małe Granty ma przyczynić się do wsparcia lokalnych działań na rzecz uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy, którzy mieszkają na Dolnym Śląsku.

Działasz w grupie nieformalnej, masz pomysł i chcesz wesprzeć, integrować i wzmocnić lokalną społeczność? Chcesz zaprosić mieszkanki i mieszkańców do zaangażowania się w lokalne działania? Masz pomysł na działanie lokalne? Dołącz do Dolnośląskich Małych Grantów! Możesz uzyskać dofinansowanie w wysokości do 5 000 zł. A jeśli potrzebujesz porady lub pomocy, umów się na bezpłatne spotkanie z naszym doradcą. Na Dolnym Śląsku działają Inkubatory NGO, w których uzyskasz pomoc doradców właściwie w każdym zakresie. 

W imieniu realizatora Programu zapraszamy serdecznie na spotkanie informacyjne dla wszystkich osób zainteresowanych udziałem w Małych Grantach:

Spotkanie informacyjne ONLINE

13 kwietnia 2022 roku / godz. 10.00 

Zgłoszenia: marta.michalowska@malegranty.pl

Wydarzenie na Facebook’u

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, która uczestniczy w projekcie „Pozarządowy Ostry Dyżur” zaprasza również na dyżur ekspercki dotyczący naboru wniosków w Programie Dolnośląskie Małe Granty:

13 kwietnia 2022 roku, w godzinach 11.00 – 13.30 telefonicznie dyżurować będzie Maria Mika, Prezes Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, koordynatorka DMG > ☎️ 602 376 974

20 kwietnia 2022 roku, w godzinach 10.00 – 12.30 telefonicznie dyżurować będzie Marta Michałowska z Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych – opiekunka projektów DMG > ☎️ 538 443 838

W naborze mogą wziąć udział grupy nieformalne składające się z minimum trzech pełnoletnich osób, wspólnie realizujących lub chcących realizować działania w sferze pożytku publicznego i zamieszkujących na terenie Dolnego Śląska.
Projekty można realizować w jednej z poniższych sfer pożytku publicznego:

 1. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 
 2. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 
 3. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
 4. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 
 5. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 
 6. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
 7. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 
 8. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 
 9. turystyki i krajoznawstwa; 
 10. promocji i organizacji wolontariatu; 
 11. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 
 12. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 
 13. działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami; 
 14. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz integracji cudzoziemców; 
 15. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 
 16. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 
 17.  inne.

28 Marca 2022 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę nr 5076/VI/22 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Dolnośląskie Małe Granty”. Realizatorem Programu  Dolnośląskie Małe Granty 2022 jest Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych. Dolnośląskie Małe Granty są współfinansowane ze środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Strona internetowa Programu:
www.malegranty.pl
Generator wniosków:
www.generator.malegranty.pl 

Jeśli masz pomysł na działanie ale nie wiesz jak zacząć? Chcesz uzyskać dofinansowanie w ramach Dolnośląskich Małych Grantów? Potrzebujesz konsultacji? Potrzebna Ci pomoc w obsłudze generatora? Chcesz pozyskać informacje jakie formalności należy spełnić? Bezpłatnego wsparcia udzielą Ci nasi doradcy! Umów się na spotkanie z doradcą.
Wybierz najbliższy Lokalny Inkubator NGO, skontaktuj się i umów się na doradztwo już dziś!