Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Lokalne Inkubatory NGO – wsparcie dla Ukrainy

08 marca, 2022

To już prawie dwa tygodnie odkąd Federacja Rosyjska zaatakowała zbrojnie Ukrainę… Ponad milion uchodźców wojennych przekroczyło już granicę z Polską. Wśród Polaków trwa mobilizacja do pomocy rodzinom ukraińskim. Pomagają również organizacje pozarządowe, w tym te należące do Dolnośląskiej Sieci Inkubatorów NGO.

Lokalny Inkubator NGO we Wrocławiu – Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

DFOP od początku ataku zbrojnego na Ukrainę wspiera jej obywateli, i z jej inicjatywy 3 marca odbyło się spotkanie online pn. Łączymy z Ukrainą. Dolnośląskie organizacje pozarządowe na pomoc Ukrainie! Udział w nim wzięło ponad 60 osób – przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządów i biznesu. Na spotkanie zaproszeni zostali Jurij Stepanetsem z Winnickiej Młodzieżowej Organizacji Społecznej „Nasze Podole” oraz Jan Jaśkowiak z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Na spotkaniu poruszone zostały rozmaite kwestie pomocy uchodźcom. Między innymi kwestie pobytu, pomocy długofalowej, transportu z granicy, potrzebnych rzeczy czy aktualnej sytuacji na granicy ukraińsko-polskiej. Kluczowe w tym niemałym przedsięwzięciu wsparcia jest skoordynowanie działań i odpowiedzialna, mądra pomoc. 
Efektem spotkania było również utworzenie bazy zasobów, w której organizacje pozarządowe mogą wykazać jakie wsparcie mogą zaoferować. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych jak i Dolnośląska Sieć Inkubatorów NGO apelują i zapraszają więc dolnośląskie organizacje do uzupełniania tabeli, która będzie publicznie dostępna dla wszystkich osób zainteresowanych pomocą na rzecz Ukrainy. 

BAZA POZARZĄDOWEGO WSPARCIA NA DOLNYM ŚLĄSKU NA RZECZ UKRAINY
W tabeli należy wpisać następujące treści:
– nazwę organizacji
– imię i nazwisko osoby kontaktowej
– mail do osoby kontaktowej
– telefon do osoby kontaktowej
– miejscowość
– rodzaj zasobów lub/i deklarację rodzaju wsparcia lub/i rodzaju pomocy.

Po spotkaniu online odbyło się spotkanie bezpośrednie, w którym udział wzięli członkowie Zarządu Federacji i Fundacji „Merkury” oraz parlamentarzyści z Socjaldemokratycznej Partii Niemiec SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands). Dzięki tej wizycie, z pośrednictwem dolnośląskich organizacji pozarządowych, organizowana jest pomoc dla dzieci z sierocińców i osób z niepełnosprawnościami przez największe organizacje pomocowe w Niemczech oraz transporty humanitarne i medyczne z Niemiec na Ukrainę.

Lokalny Inkubator NGO we Wrocławiu – Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych Umbrella

Fundacja Umbrella prowadząca Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 włączyła się we wrocławską akcję pomocy Ukrainie i uchodźcom wojennym z Ukrainy. Z dniem 28 lutego uruchomiła Punkt Przyjęć Darów przy ul. Legnickiej 65 (teren Zajezdni, wjazd od ulicy Legnickiej oraz od ul. Lutra), do którego można przynieść: żywność długoterminową (makaron, ryż, konserwy itd.), śpiwory oraz koce (nieużywane), środki higieny osobistej (np. pasty do zębów, bielizna, pieluchy, w tym pieluchy dla dorosłych, ręczniki papierowe, podpaski itp.), świece, baterie, zapalniczki, apteczki (BEZ LEKÓW). 


Lokalny Inkubator NGO w Ząbkowicach Śląskich – Fundacja Dobrych Działań

W związku z wojną na Ukrainie  Fundacja Dobrych Działań uruchomiła następujące narzędzia pomocy: 

ZBIÓRKA NIEZBĘDNYCH ARTYKUŁÓW

– dla osób oczekujących na przekroczenie granicy potrzebne są: termosy, herbata, kawa, cukier, worki na śmieci, zupki błyskawiczne ( tzw.”chińskie”), kubki tekturowe lub plastikowe, kubki termiczne, łyżki jednorazowe oraz inne produkty spożywcze i higieniczne, np. wilgotne chusteczki, chusteczki jednorazowe. 

Fundacja nie prowadzi zbiórki ubrań, nie ma obecnie takiej potrzeby.
Rzeczy można dostarczać do Fundacji Dobrych Działań Pl. M. Skłodowskiej – Curie 1/13. 

ZBIÓRKA ŚRODKÓW FINANSOWYCH na potrzeby pomocy osobom uciekającym przed wojną, transportu na terenie Polski do rodzin albo miejsc zakwaterowania, transportu darów, etc. 

Środki finansowe można wpłacać na wydzielone konto Fundacji Dobrych Działań:
Bank Spółdzielczy Ząbkowice Śl.
nr konta 77 95330004 2001 0014 9855 0006
z dopiskiem UKRAINA
Środki finansowe będą przekazane organizacjom działającym bezpośrednio przy granicy oraz wykorzystane na bezpośrednią pomoc uchodźcom, w tym także transport.

BAZA ZASOBÓW – przygotowana została ankieta, w której możecie Państwo zgłaszać możliwość udzielenia schronienia osobom uciekającym z Ukrainy, możliwość pomocy w transporcie, usługi tłumaczenia oraz inne oferty pomocy. Ankietę można wypełnić korzystając z linku: https://forms.gle/Ye14RpNvAnNPTH9n8

MOŻLIWOŚĆ PRZEKAZANIA 1% na pomoc ofiarom wojny, cel szczegółowy: Ukraina. Środki zostaną przekazane na bezpośrednią pomoc ofiarom wojny oraz uchodźcom. 

Lokalny Inkubator NGO w Głogowie – Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych

Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych także włącza się we wsparcie naszym potrzebującym sąsiadom. Oferuje pomoc osobom przybywającym i osiadającym się (na stałe lub tymczasowo) w Głogowie lub okolicach. Zakres oferowanej pomocy przez Fundację FLIS:
– wsparcie w tłumaczeniu rozmów podczas spotkań np. załatwianiu spraw urzędowych, związanych z podjęciem pracy oraz tłumaczeniu dokumentów niewymagających tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego – w języku rosyjskim,
– pomoc w nauce dla dzieci rodzin pozostających w Głogowie (podstawy matematyki, geografii, historii),
– pomoc w nauce języka polskiego dla osób chcących pozostać w naszym kraju.

Lokalny Inkubator NGO w Wałbrzychu – Fundacja “Merkury”

Merkury prowadzi klub „Spotkania przy kawie” dla Ukraińców, którym świadczy dla dzieci i dorosłych pomoc psychologiczną, prawną, wsparcie w życiowych sprawach, nauce języka polskiego. Jest też miejsce na gry i zabawy dla najmłodszych. Współpracuje z miejskim ośrodkiem pomocy społecznej, który koordynuje pomoc na terenie miasta Wałbrzycha oraz wspólnie świadczą pomoc psychologiczną. Poza tym psychologowie i trenerzy z Merkurego będą pomagać online, prowadząc grupy wsparcia dla wolontariuszy, którzy pomagają uchodźcom. Fundacja dołączyła do najlepszych terapeutów i psychologów z całej Polski.

Od 9 marca w siedzibie Merkurego jest zapewniony nocleg długoterminowy dla 10 obywateli Ukrainy, którzy szukają schronienia w Polsce.

Prezes Zarządu Fundacji „Merkury” – wałbrzyskiego Inkubatora NGO, a zarazem Przewodniczący Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (DRDPP) – Waldemar Weihs, wystosował apel do członków DRDPP o podjęcie działań w celu natychmiastowego uruchomienia kwoty 1 mln zł dla dolnośląskich NGO wspierających przybywających Ukraińców z ogarniętego wojną kraju. Niestety, przedstawiciele administracji w DRDPP zbojkotowali głosowanie w sprawie tej uchwały.

Apel do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie pomocy dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych razem z kilkunastoma federacjami i organizacjami pozarządowymi – w tym z Fundacją „Merkury” i Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych – apelują do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o uwzględnienie w rozwiązaniach prawnych możliwości obejmowania wsparciem wszystkich osób – nie tylko obywateli Ukrainy – migrujących do Polski w związku z wojną na Ukrainie w ramach jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, zwłaszcza placówek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia i ośrodków interwencji kryzysowej, w korzystaniu z usług pomocy społecznej. Przeczytaj pełny tekst apelu: https://www.wrzos.org.pl/…/apel-do-ministra-rodziny…/

#SolidarnizUkrainą

By okazać swoją solidarność z Ukrainą, polskie organizacje mogą podpisać się pod oświadczeniem solidarności – https://publicystyka.ngo.pl/badzmy-solidarni-z-ukraina, do czego serdecznie zachęcamy!