Ułatwienia dostępu

Skip to main content

To już dziesiąta edycja globalnej akcji pn. One Billion Rising

23 lutego, 2022


Co trzecia kobieta na świecie zostanie pobita lub zgwałcona w ciągu swojego życia. To jeden miliard kobiet i dziewczyn. One Billion Rising jest największą masową kampanią społeczną przeciw przemocy wobec kobiet w historii ludzkości. 14 lutego 2013 roku miała miejsce pierwsza edycja tej ogólnoświatowej kampanii. Od tamtego czasu kobiety i mężczyźni na całym świecie wspólnie protestują tańcząc. Tańcząc i nagłaśniając problematykę przemocową. Każdego roku protest ten dotyczy różnych aspektów przemocy, jakiej doświadczają kobiety i dziewczynki w różnych krajach. 

Jak to się zaczęło

Akcja rozpoczęła się po fali gwałtów w Stanach Zjednoczonych w 2011 roku, a zapoczątkowała ją Eve Ensler, autorka sztuki teatralnej „Monologi waginy”, działaczka feministyczna i antyprzemocowa, która napisała:

Mam dość mówienia o gwałcie pięknymi słówkami. To trwało zbyt długo; byłyśmy zbyt wyrozumiałe. To nasza kolej, by GWAŁTOWNIE domagać się uwagi, w każdej szkole, w parku, w radiu, w telewizji, domu, biurze, fabryce, obozie dla uchodźców, bazie wojskowej, szatni, nocnym klubie, alejce, sali sądowej, ONZ. Ludzie muszą – raz na zawsze – zdać sobie sprawę z tego, jak to jest, gdy twoje ciało przestaje być twoje, gdy twój świat rozpada się jak domek z kart, a psychika zostaje rozdarta na strzępy. Musimy połączyć się we wspólnym buncie i pasji, by zmienić sposób myślenia o gwałcie…
Żyjemy na planecie, na której w ciągu swojego życia około miliarda kobiet padnie lub padło ofiarą gwałtu. MILIARD KOBIET!

W Walentynki 2013 roku odbyła się pierwsza akcja „Powstanie Ofiar Gwałtu – ONE BILLION RISING”. Protest opiera się na tańcu, bo osoba tańcząca rządzi swoim ciałem. Taniec to uniwersalny język.

One Billion Rising 2022 na świecie

Tematem ogólnoświatowej kampanii w roku bieżącym jest Rise for the Bodies of All Women and the Earth (Powstań dla Ciał Wszystkich Kobiet, Dziewczyn i Ziemi).

Ten ostatni rok był świadkiem globalnych blokad, zaniedbań rządowych, kryzysów zdrowotnych, proliferacji autorytarnych reżimów, endemicznego wyzysku siły roboczej, eskalacji chciwości korporacji, pogłębiającej się biedy, rasizmu i wykluczenia, poważnych trwających zniszczeń i plądrowania środowiska dla kapitału, a także pogorszenia klimatu. U podstaw tego wszystkiego leży krzywdzący wpływ patriarchatu i mizoginii na prawa i wolność kobiet. Widzieliśmy więcej gwałtów, więcej przemocy domowej, więcej nadużyć, więcej wyzysku, więcej handlu ludźmi, więcej głodu i śmierci, więcej prześladowań politycznych, więcej ograniczeń wolności i mobilności, więcej przymusowej migracji, więcej kobietobójstw, więcej utraty praw reprodukcyjnych i więcej i więcej przemocy” – powiedziała Monique Wilson, dyrektor One Billion Rising. „W tej kampanii 2022 wzywamy świat do organizowania Powstań Artystycznych dla ciał wszystkich kobiet i dla 'ostatecznego ciała’, naszej ziemi, aby odzyskać, wyrazić, przeciwstawić się, zakłócić, zjednoczyć, zradykalizować, przebudzić, zrewolucjonizować i tworzyć radość, nadzieję i przemianę”.

Tegoroczna akcja objęła ponad 70 krajów. Setki kreatywnych wydarzeń oporu odbywają się (aż do kwietnia) w terenie i w Internecie, aby zakończyć przemoc ze względu na płeć i niszczenie klimatu. W różnych krajach OBR przybiera też tematykę, która odpowiada społecznym problemom i potrzebom w danym kraju, regionie. Bo należy pamiętać, że przemoc wobec kobiet jest problemem całego społeczeństwa, nie tylko kobiet. 

One Billion Rising 2022 w Polsce

Polska wersja OBR nosi nazwę Nazywam się Miliard. Tegoroczna akcja w Polsce już po raz trzeci dotyczyła zmiany definicji gwałtu, w którym brakuje zapisu o zgodzie na kontakty intymne. „Tylko TAK oznacza zgodę. Seks bez zgody to gwałt” – to hasło tegorocznego protestu. We wcześniejszych edycjach pojawiły się tematy przewodnie: przemoc wobec kobiet (2013), prawo dziewczynek i dziewcząt do życia bez przemocy (2014), przemoc wobec kobiet z niepełnosprawnościami (2015), molestowanie seksualne (2016), gwałt na randce (2017), przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet i dziewcząt na poziomie lokalnym (2018), zgoda (z ang. consent) na kontakty intymne (2019, 2020), bunt miliarda (2021). 

Poza protestem w formie tańca, kobiety w Polsce zbierają podpisy pod petycją o wznowienie prac nad projektem zmiany Kodeksu Karnego. Brak w polskim prawie przepisu uznającego za gwałt relację seksualną bez wyraźnej zgody, godzi w podstawowe prawa człowieka ofiar przemocy seksualnej. Obowiązujące w Polsce prawo w praktyce uznaje, że do gwałtu dochodzi wtedy, gdy występuje przemoc. Ta definicja wyklucza m.in. gwałty w sytuacjach, w których brak zgody nie został wyrażony ze względu na strach czy „obowiązek” w stałych związkach. A także wtedy, gdy osoba nie mogła z innych powodów odmówić współżycia (na przykład dlatego, że spała albo była nieprzytomna).

Projekt został złożony do Marszałek Sejmu w marcu ubiegłego roku. Niestety nic z nim się nie zadziało do tej pory. 

Koordynatorką akcji w Polsce jest Fundacja Feminoteka. Na jej stronie internetowej można znaleźć więcej informacji, jak i relacje z wydarzeń czy materiały graficzne.

Antyprzemocowa Sieć Kobiet

Inicjatywą organizatorek polskiej akcji OBR jest powstanie w 2015 roku Antyprzemocowej Sieci Kobiet. Jest to nieformalna platforma organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, do których statutowych celów należy przeciwdziałanie przemocy w tym przemocy ze względu na płeć, przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć, działanie na rzecz ochrony praw człowieka i zasady równego traktowania, w szczególności ze względu na płeć . Grupą założycielską ASK jest 20 organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, w tym 4 z Dolnego Śląska, które w ostatnich latach organizowały antyprzemocową akcję Nazywam się Miliard / One Billion Rising Poland. 

Kampania społeczna

One Billion Rising jest niewątpliwie dobrze skrojoną akcją angażującą miliony  ludzi na całym świecie. Kampanią społeczną o ogromnym zasięgu i odzewie. Jest również pozytywnym przejawem solidarności społecznej i obywatelskiej postawy. Kampania społeczna jest doskonałym narzędziem do propagowania idei, do walki z patologiami społecznymi, ale też do promocji organizacji i jej działań. 

Masz pomysł na zorganizowanie kampanii społecznej, ale nie wiesz, od czego zacząć? Skąd pozyskać środki? Chcesz wiedzieć więcej?

Wybierz najbliższy Lokalny Inkubator NGO, skontaktuj się i umów się na doradztwo już dziś!