Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Oddaj swój 1% na organizacje pozarządowe z Dolnego Śląska

18 lutego, 2022

Z dniem 15 lutego rozpoczął się sezon jednoprocentowy. Każdy z nas ma przywilej przekazania 1% odprowadzanego podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Warto z tego korzystać, ponieważ jest to bardzo łatwe i zupełnie niekłopotliwe, a może wesprzeć organizacje w  realizowaniu ich  celów statutowych. Warto zaznaczyć, że ten rok jest ostatnim, w którym będziemy mieli możliwość przekazania 1% na starych zasadach rozliczeń podatkowych funkcjonujących w naszym kraju od 2004 roku.  A co przyniosą przyszłe lata, jak  mechanizm przekazywania 1% będzie funkcjonował w „nowym ładzie”? Na to pytanie jeszcze nikt nie potrafi odpowiedzieć.

Czym jest 1%?

Każdego roku miliony Polaków składają deklaracje podatkowe PIT i tym samym oddają do budżetu państwa odprowadzany podatek. Od pewnego czasu istnieje możliwość, by kwotę przekazywanego podatku pomniejszyć o 1 procent podatku, a uzyskany ułamek przekazać na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Podatnik może zdecydować, na co zostaną przeznaczone przekazywane pieniądze z 1% podatku. W miejsce budżetu państwa, gdzie trafiają środki z naszych podatków, 1% otrzymują fundacje i inne Organizacje Pożytku Publicznego oraz znajdujący się pod ich opieką potrzebujący.

Procedura przekazania 1% podatku jest niezwykle prosta, nie zajmuje wiele czasu i nie obciąża podatnika żadnym kosztem. Wystarczy w odpowiedniej rubryce uzupełnianego formularza PIT wprowadzić nazwę i numer KRS organizacji, której chce się przekazać swój 1% i gotowe. Pieniądze zasilą konto wybranej fundacji, a nie Skarb Państwa. Przekazaniem środków z 1% zajmuje się naczelnik Urzędu Skarbowego, zatem dla podatnika nie oznacza to żadnych dodatkowych komplikacji.

Uprawnieni do 1 %

Organizacje pozarządowe ze statusem organizacji pożytku publicznego (OPP) mogą otrzymać 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych z rozliczenia za rok poprzedni. Według informacji opublikowanych przez rządową agencję Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w roku obecnym takich organizacji w Polsce jest 9109, z czego 840 w województwie dolnośląskim (aktualizacja 07 lutego 2022 roku). Wykaz OPP można znaleźć na stronie internetowej NIW – LINK lub na stronie POZYTEK.NGO.PL . Znalazły się w nim organizacje pożytku publicznego, które w terminie spełniły obowiązek sprawozdawczy i w stosunku do których nie została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego informacja o otwarciu likwidacji lub ogłoszenia upadłości.

1 % w liczbach

Sumy przekazywane przez podatników sukcesywnie wzrastały przez te 18 lat, podobnie jak liczba podatników przekazujących 1 % podatku dochodowego na rzecz organizacji. W roku 2021 organizacje pożytku publicznego otrzymały łącznie tytułem 1 % należnego podatku wynikającego z rozliczenia za 2020 r. środki w wysokości 972 737 620,42 zł. Jest to prawie 65 mln więcej niż rok wcześniej. Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu odnotowała wpływ 79 950 157,12 zł dla organizacji dolnośląskich, co stanowi 8,22%. 1 % przekazało zaś 15,3 mln podatników w całej Polsce. Znaczną część tej grupy stanowią osoby o niewielkich dochodach, w tym emeryci.

Co zmienia Polski Ład

Od 1 stycznia 2022 roku zaczęły obowiązywać zmiany podatkowe wprowadzone w ramach programu Polski Ład. Kluczowe zmiany dla organizacji pożytku publicznego to podniesienie kwoty nieopodatkowanego dochodu do 30 tysięcy zł rocznie, oraz wzrost drugiego progu skali podatkowej z 85 528 zł do 120 tysięcy. Oznacza to brak podatku u osób zarabiających płacę minimalną oraz u dwóch trzecich emerytów. Oznacza to również spadek o połowę liczby płacących podatek według stawki 32 %. Podatku więc nie będą płacić osoby, które do tej pory najchętniej przekazywały 1 % na rzecz najbardziej potrzebujących. Podsumowując, przewidywany spadek przychodu dla OPP z tytułu 1 % przewidywany jest na poziomie 20-25%.  Dla wielu organizacji dochód ten jest jednym z ważniejszych źródeł utrzymania. 

Polski rząd jednakże złożył zapewnienie, iż Polski Ład nie wpłynie na drastyczny spadek wpływów z jednego procenta na Organizacje Pożytku Publicznego, bo wpływy 1 procenta na OPP zostaną zabezpieczone. Na stronie Ministerstwa przeczytamy, że „w tym roku środki z 1 proc. przekazywane będą na podstawie rozliczenia podatku PIT za 2021 r. Tym samym, żadna OPP nie odczuje zmian wynikających z Polskiego Ładu. W 2023 r. wskutek zmian Polskiego Ładu podatki będą znacznie niższe. Środki dla OPP nie będą jednak mniejsze niż obecnie. Różnica wpływów będzie bowiem rekompensowana z budżetu. Jednocześnie rekompensaty uzależnione będą od wskazań samych podatników, a nie arbitralnych decyzji. Na to rozwiązanie przeznaczonych zostanie nawet kilkaset milionów zł. (https://www.gov.pl/web/finanse/polski-lad–nowe-korzystne-rozwiazania)

O tym, jaki wpływ na mechanizm 1% będzie miał nowy Ład i czy w rezultacie wprowadzonych zmian spadną wpływy dla OPP, dowiemy się najprędzej w 2023 roku.

1 % lokalnie

Od lat wiele organizacji prowadzi różnorodne działania, które miałyby zachęcić i skłonić podatników do przekazania 1 % na ich rzecz, bądź na rzecz regionu. Są to różnego rodzaju kampanie, akcje i działania, które albo mają systematyczną formułę w ciągu całego roku albo intensyfikują się w okresie rozliczeń podatkowych. Wiele organizacji walczy o to by podatek wypracowany w ich regionie tam pozostał oraz by wesprzeć lokalną społeczność. Przykładem może posłużyć kampania „1 % dla Dolnego Śląska”, do której włącza się Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Więcej o kampanii można dowiedzieć się na stronie Urzędu Marszałkowskiego:  www.umwd.dolnyslask.pl/en/spoleczenstwoobywatelskie/1-dla-organizacji/ .Podobny charakter ma też kampania „Zostaw 1 % w powiecie głogowskim” organizowana przez Fundację Lokalnych Inicjatyw Społecznych, należącej do Dolnośląskiej Sieci Inkubatorów NGO. Kampania ma charakter lokalny, ale może posłużyć jako wzór dla innych regionów, gdyż w kampanii aktywnie uczestniczą nie tylko Organizacje Pożytku Publicznego, ale również przedstawiciele instytucji z miasta i powiatu głogowskiego, którzy udzielając swojego wsparcia są niezmiernie ważnymi partnerami działań tej akcji. Wśród partnerów strategicznych znajdował się zawsze Powiat Głogowski, Gmina Miejska Głogów, Gminy Wiejskie z powiatu głogowskiego, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie czy Komunikacja Miejska Sp. z o.o. w Głogowie

Kto może przekazać 1% podatku na rzecz OPP?

Jeszcze w tym roku z możliwości przekazania 1 procenta podatku dla potrzebujących może skorzystać bardzo wielu podatników, ponieważ opcja ta jest dostępna dla osób uzyskujących dochody z tytułu umowy o pracę, umów zlecenie i o dzieło, praw autorskich czy sprzedaży akcji i papierów wartościowych. Z możliwości decydowania, na co przeznaczy się ułamek podatku mogą skorzystać też opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz podatkiem liniowym od działalności gospodarczej. 

O czym jeszcze podatnik wiedzieć powinien 

Podatnicy na zeznanie podatkowe mają czas do 2 maja 2022 roku (PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-38). Do 28 lutego 2022 roku powinni rozliczyć się ryczałtowcy (PIT-28). Formularze PIT można składać w formie elektronicznej lub papierowej. Aby wskazać OPP, na rzecz której chcemy przekazać 1 %, należy podać numer KRS. Przekazanie 1 % nie jest obowiązkowe. Nie jest też darowizną. Przekazując 1% decydujemy, że część naszego podatku, który i tak musimy zapłacić, zamiast do skarbu państwa trafi do wybranej organizacji pożytku publicznego. 

Status OPP

Status OPP ma wiele plusów, ale równocześnie nakłada na oznaczone nim jednostki wymagania i restrykcje, którym muszą one podołać, by go nie utracić. OPP działają na rzecz społeczności, niosąc pomoc i szerząc działalność społecznie użyteczną.

Do obowiązków organizacji chcących zachować status OPP zalicza się:

  • działanie na rzecz szerokiego grona odbiorców lub węższej grupy, wykazującej trudną sytuację życiową – na przykład dzieci zmagających się z chorobą nowotworową;
  • przekazywanie nadwyżek przychodów nad kosztami na działalność pożytku publicznego;
  • powołanie kolegialnego organu kontroli lub nadzoru;
  • posiadanie statusu zabezpieczającego mienie organizacji;
  • wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego;
  • przygotowanie i przedkładanie rocznego sprawozdania z działalności organizacji.

Jak uzyskać status OPP? Z czym to się wiąże? Jakich formalności należy dopełnić? Potrzebujesz konsultacji? Umów się na bezpłatne spotkanie z doradcą.

Wybierz najbliższy Lokalny Inkubator NGO, skontaktuj się i umów się na doradztwo już dziś!