Ułatwienia dostępu

Skip to main content

NGO objęte ochroną taryfową odbiorców paliw gazowych w ramach rządowej Tarczy Antyinflacyjnej

28 lutego, 2022

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, w styczniu 2022 roku inflacja wyniosła 9,2 % w ujęciu rocznym oraz 1,9 % w ujęciu miesięcznym. Wielu ekonomistów rokowało wzrost CPI (ang. consumer price index, CPI – miara inflacji/deflacji) do wartości już dwucyfrowej, jednak wdrożenie rządowych tarcz antyinflacyjnych ostudziło nieco ten przyrost.

Wzrost cen

Poziom inflacji w Polsce jest najwyższy od 21 lat. Wzrost cen towarów i usług dotyka nas wszystkich. Żywność podrożała w styczniu o 9,4 % w skali roku, co oznacza, że w styczniu 2021 roku za wybrany produkt płaciliśmy niemal 10 % mniej. Ekonomiczne wyliczenia wskazują również na wydatki związane z mieszkaniem, które wzrosły o 12 % czy ceny paliwa – 23.8 %. Za tym idą koszty transportu. Do tego wzrastają koszty kredytów, budowy domów, produkcji… Właściwie prościej byłoby ustalić, czego cena nie wzrośnie. Poszybowały również ceny prądu i gazu. Rachunki za gaz dla klientów indywidualnych mają przewidziany wzrost o 50-70 %. Natomiast nawet o kilkaset procent mogą być wyższe w przypadku odbiorców biznesowych, którzy korzystają z innych taryf. Do tej grupy klientów należy spora część organizacji pozarządowych.

Rządowa Tarcza Antyinflacyjna

By złagodzić skutki rozpędzonej inflacji Rząd Polski wprowadził w grudniu 2021 roku, a obowiązującą od 1 stycznia roku bieżącego, tarczę antyinflacyjną. Tarcza Antyinflacyjna 1.0 ma za zadanie ograniczyć wzrost kosztów energii elektrycznej i podstawowych produktów spożywczych. Jej rozwiązania obejmowały dodatek osłonowy dla gospodarstw domowych, zniesienie akcyzy na energię elektryczną, obniżenie stawki VAT na energię elektryczną (z 23 na 5 %), obniżenie stawki VAT na gaz ziemny (z 23 proc. do 8 %), obniżenie ceny paliwa przez maksymalne zmniejszenie akcyzy, obniżenie podatku VAT na tak zwane ciepło systemowe (z 23 do 8 %), wprowadzenie zerowej stawki podatku od sprzedaży detalicznej paliw. 

Tarcza Antyinflacyjna 2.0 zaś obejmowała: obniżenie stawki VAT na paliwo do 8 %, zerową stawkę VAT na podstawowe produkty spożywcze, zerową stawkę VAT na gaz, przedłużenie obniżki 5% stawki VAT na prąd, obniżenie VAT na ciepło do 5% i zerową stawkę VAT na nawozy.
Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że tarcza antyinflacyjna 2.0 ma wejść w życie z dniem 1 lutego 2022 i obowiązywać do 31 lipca 2022 włącznie.

W ramach rządowej Tarczy Antyinflacyjnej Sejm przyjął ustawę zapewniającą ochronę taryfową odbiorców paliw gazowych.

Ochrona taryfowa

Czyli: Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu z dnia 26 stycznia 2022 r. (Dz. U. z 2022r. poz. 202) obejmuje ochroną taryfową organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, w zakresie w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby działalności pożytku publicznego

Szpitale, szkoły, żłobki, przedszkola czy domy dziecka mają być objęte ochroną przed wzrostem cen gazu. Chodzi o to, by instytucje te płaciły za gaz według takich samych stawek, jak odbiorcy indywidualni. Ochrona ta funkcjonowałaby do końca 2023 r. Jednocześnie, w 2022 r. zamrożone zostaną ceny gazu dla klientów taryfowanych, a dla sprzedawców gazu wprowadzony zostanie mechanizm rekompensat. Ponadto, rząd chce zagwarantować ochronę taryfową wszystkim mieszkańcom spółdzielni oraz wspólnot – także w przypadku, gdy spółdzielnia lub wspólnota dotychczas nie wystąpiła o objęcie ich taką ochroną. 

Na wniosek Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego, organizacje pozarządowe zostały objęte ochroną taryfową do końca 2022 roku.
Z działań osłonowych będą mogły skorzystać tylko te organizacje, które złożą swojemu sprzedawcy paliw gazowych oświadczenie – można je pobrać z rządowej strony internetowej.  Aby uzyskać ochronę taryfową od 1 stycznia 2022 roku dokument należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 14 marca. Złożenie oświadczenia po tym terminie powoduje, że skutek ochrony taryfowej następuje dopiero od dnia następującego po złożeniu oświadczenia. 

Tarcza Antyinflacyjna nie na zawsze

Na ile tarcza antyinflacyjna jest w stanie zatrzymać skutki inflacji i jakim kosztem, to się dopiero okaże. Prognozuje się, że tarcza antyinflacyjna obniży szczyt inflacji w pierwszym kwartale 2022 r., a podwyższy inflację w II-IV kwartale 2022 roku. Przyjdzie w końcu taki moment, w którym tarcza zostanie zniesiona – czy do tego momentu zostaną wypracowane rozwiązania umożliwiające organizacjom „miękkie lądowanie”?

Jeśli potrzebujesz pomocy w ubieganiu się o wsparcie w ramach Tarczy Antyinflacyjnej czy skompletowaniu dokumentów – wybierz najbliższy Lokalny Inkubator NGO, skontaktuj się i umów się na doradztwo już dziś!