Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Podsumowanie rocznej działalność Dolnośląskiej Sieć Inkubatorów NGO

10 stycznia, 2022

Niedawno zamknęliśmy kolejny rok działalności Sieci, co oznacza, że możemy już podsumować co się wydarzyło w 2021 roku. Rok 2021 można interpretować różnie, ale na pewno można zaliczyć go do udanych i owocnych. Już z jego początkiem otrzymaliśmy dobre wiadomości dla Dolnośląskiej Sieci Inkubatorów NGO.

W pierwszych dniu pracy w Nowym Roku 2021 dotarła do nas informacja, że znaleźliśmy się w gronie 32 szczęśliwców i otrzymaliśmy dotację z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na realizację projektu „Pozarządowy Ostry Dyżur”. Członkowie Sieci wspólnie pracowali nad projektem, który złożony został w partnerstwie trzech członkowskich organizacji -Fundacji Merkury, Fundacji Dobrych Działań oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich. Był to jeden z pierwszych sukcesów Sieci w 2021 roku.

Projekt „Pozarządowy Ostry Dyżur” rozpoczął się 1 kwietnia 2021 i został zaplanowany na kolejne 23 miesiące czyli zakończy się w marcu 2023 roku. Głównym założeniem projektu jest kompleksowe wsparcie merytoryczne skierowane przede wszystkim do nowo założonych organizacji, o małym doświadczeniu, zlokalizowanych na obszarach z utrudnionym dostępem do programów pomocowych i rozwojowych, w tym do organizacji działających na obszarach wiejskich. Projekt jest realizowany przy współpracy organizacji członkowskich DSINGO tzw. Inkubatorów, dzięki temu Inkubatory swoim wsparciem mogą objąć organizacje pozarządowe z całego województwa dolnośląskiego. Nasze Inkubatory znajdują się we Wrocławiu, Brzegu Dolnym, Wałbrzychu, Jeleniej Górze, Trzebnicy, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich, Górze, Głogowie i Zgorzelcu.

Dzięki pozyskaniu funduszy na realizację tego projektu, przez dziewięć miesięcy mogliśmy świadczyć szereg działań wspierających organizacje pozarządowe w naszym województwie, przeprowadziliśmy m. in.:

 • 9 eksperckich dyżurów w formie online. W ramach tego działania raz w miesiącu odbywały się zdalne spotkania z ekspertami z różnych dziedzin związanych z prowadzeniem działalności obywatelskiej, tematyka dotyczyła m.in. Dolnośląskiego funduszu Małych Inicjatyw, stosowania zapisów ustawy o dostępności w realizacji projektów przez organizacje pozarządowe, Dolnośląskich Małych Grantów, obowiązku zgłaszania beneficjentów rzeczywistych, działalności Kół Gospodyń Wiejskich czy możliwości składania projektów do programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.
 • 8 szkoleń dla organizacji pozarządowych, których tematyka dotyczyła m.in. ochrony danych osobowych w NGO, przygotowywania projektów czy rozliczania dotacji.
 • 10 usług rozwojowych/ tutoringu (łącznie 100 godzin)– w ramach tego zadania została przeprowadzona pogłębiona analiza obecnej sytuacji zgłoszonej organizacji i na podstawie tej analizy wspólnie z członkami danej organizacji został opracowany jej plan rozwoju.
 • ok. 400 usług doradczych zarówno w formie osobistej, telefonicznej, internetowej czy mobilnej. Organizacje pozarządowe podczas dyżurów doradczych mogły uzyskać informacje i odpowiedzi na trapiące je pytania dotyczące m.in. bieżącego funkcjonowania NGO i pracy w organizacjach pozarządowych, obowiązków wynikających z prowadzenia organizacji czy odpowiedzi w bardziej specjalistycznych obszarach dotyczących np. obowiązków księgowo-kadrowych czy formalno-prawnych.

Drugim sukcesem Sieci było otrzymanie kolejnego finansowania, tym razem otrzymanego z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. W naszym 30-miesięcznym projekcie pn. „Dolnośląska Sieć Inkubatorów NGO” działania w 2012 r. były przede wszystkim skierowane do wewnątrz Sieci celem jej wzmocnienia oraz wsparcia merytorycznego jej członków. W ramach projektu w ciągu 6 miesięcy zrealizowano szereg działań edukacyjnych, animacyjnych, promocyjnych oraz integracyjnych dla członków Sieci/ Inkubatorów tj.:

 • 8 spotkań Sieci, których celem była praca nad strategią rozwoju działalności Sieci oraz nad zasadami aktywnego i partycypacyjnego członkostwa w Sieci.
 • 4 szkolenia, których celem było wzmocnienie merytoryczne członków Sieci, przekazanie im wiedzy oraz narzędzi do efektywnego działania na rzecz organizacji pozarządowych.

Dodatkowo, zostało odświeżone logo DSINGO oraz przygotowano zestaw materiałów promocyjnych oraz nową stroną www Sieci w oparciu o odświeżoną identyfikację wizualną.

Ponadto członkowie DSINGO uczestniczyli w szeregu wydarzeń organizowanych w 2021 roku, m.in. w:

 • otwartym spotkaniu z organizacjami obywatelskimi z Dolnego Śląska;
 • cyklu spotkań informacyjnych dotyczących naboru do Dolnośląskich Małych Grantów;
 • debacie „Co dalej po COVIDzie?”;
 • VI Dolnośląskim Kongresie Obywatelskim;
 • Debacie „Młodzi mają głos w kryzysie!”;
 • spotkaniu „Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska – nic o nas bez nas!”;
 • cyklu spotkań „Erasmus bez barier. Rozmowy o realizacji projektów dla uczniów o specjalnych potrzebach”.

Rok 2021 r. dodał na dużo energii i motywacji do działania na rzecz dolnośląskich społeczników w kolejnym, miejmy nadzieję również owocnym, 2022 roku.