Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Kreowanie wizerunku organizacji pozarządowych

09 grudnia, 2021

Organizacje pozarządowe mogą przyjmować różną formę prawną, mogą prowadzić działalność w różnych obszarach opisanych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a swoje działania kierować do różnych interesariuszy w skali międzynarodowej, krajowej, regionalnej czy lokalnej. Natomiast wspólnym mianownikiem organizacji pozarządowych jest działalność na rzecz dobra publicznego. Dlatego każda organizacja powinna dążyć do tego, aby być jak najlepiej postrzeganą w swoim otoczeniu czyli budować i dbać o swoją reputację, dobą opinię o sobie itp., bo to nie tworzy się samo.

Po co budować wizerunek organizacji?

Organizacje pozarządowe, poprzez swoją działalność, mogą oddziaływać na otoczenie oraz wpływać na zmiany w obszarach ważnych dla społeczeństwa czy danego regionu, ponieważ doskonałe znają problemy, potrzeby mieszkańców i ich otoczenia. Jednakże w organizacjach pozarządowych nie często myśli się o kształtowaniu i budowaniu swojego wizerunku czy marki organizacji.

Zdaniem Szymona Sikorskiego, prezesa Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, który już w 2012 roku, zapytany o celowość budowania wizerunku organizacji odpowiedział:

„Jeżeli mam coś ciekawego do zaoferowania – PR będzie opowiadaniem o tym, co robimy, tyle że w przyciągający uwagę i budzący zainteresowanie sposób. Niezależnie bowiem, w jak dużym stopniu nasza organizacja realizuje swoją misję i działa społecznie, funkcjonuje w świecie, który rządzi się realiami rynkowymi. Przełożenie jest więc proste – dobry wizerunek, wyrazista i rozpoznawalna marka sprawiają, że będziemy pozytywnie kojarzeni i pomagają w dotarciu nie tylko do przyszłych beneficjentów, ale także w uzyskaniu przychylności potencjalnych partnerów, mediów, sponsorów, co suma summarum przyczyni się do rozwoju organizacji.”

źródło: PUBLIC RELATIONS W NGO Budowanie wizerunku organizacji pozarządowych

Mając na uwadze powyższe, to kształtowanie wizerunku organizacji powinno znaleźć się na liście priorytetowych zadań każdej organizacji. Jednakże podejmując się tego działania należy mieć na uwadze to, że kształtowanie wizerunku jest procesem długofalowym, powinno być przemyślane i dobrze zaplanowane.

Pierwsze kroki w budowaniu wizerunku powinny zostać skierowane do wewnątrz organizacji tj. przyjrzenia się wspólnie z zespołem misji, wizji swojej organizacji i celom jej działalności. Określenie czym zajmuje się organizacja, kto jest jej grupą docelową oraz co sprawia, że organizacja jest wyjątkowa. Dopiero kolejnym krokiem powinno być dobranie odpowiednich instrumentów, narzędzi kreowania wizerunku czy kanałów dystrybucji.

Istotą jest to, by plan dotyczący budowania wizerunku własnej organizacji był celowy, realny, dostosowany do jej możliwości oraz był spójny z nadrzędną ideą organizacji.

Wspieranie wizerunku jako priorytetowe zadanie Sieci DSINGO

Organizacje pozarządowe coraz częściej muszą radzić sobie w burzliwych i zmiennych warunkach. Zaadaptowanie się do nich wymaga wprowadzenia wielu różnych rozwiązań pomagających dostosować się do nowych uwarunkowań. Jednym z takich rozwiązań jest budowanie wizerunku swojej organizacji i strategiczne podejście do marketingu, ku któremu skłania się coraz więcej organizacji. Organizacje chcą przyciągnąć uwagę społeczeństwa do realizowanych przez siebie działań, jednak nie wiedzą, jak to robić skutecznie.

Organizacje chcące skorzystać ze wsparcia w zakresie budowania wizerunku i wdrożenia działań zmierzających do promowania swoich idei i zamierzeń, DSINGO zaprasza do zapoznania się z ofertą i do kontaktu z jednym z lokalnych Inkubatorów.

Doradcy Inkubatorów dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi organizacjami, ale co ważne, cały czas podejmują szereg działań mających na celu podniesienie swoich kompetencji, także tych dotyczących dbania o wizerunek czy markę organizacji.

Dodatkowo dzięki realizacji projektu „Dolnośląska Sieć Inkubatorów NGO” mają również możliwość organizacji wewnętrznych spotkań i warsztatów dla kadry Sieci, na które są zapraszani eksperci z danej dziedziny np. podczas jednego z warsztatów dla kadry Inkubatorów Sieci zorganizowanych przez Fundacje Merkury, swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w zakresie budowania silnej marki i marketingu, podzielił się Mario Kamecki.

Zadbaj o wizerunek swojej organizacji poprzez:

  • przygotowanie planu marketingowego
  • dobranie odpowiednich instrumentów kreowania wizerunku 
  • wdrożenie planu marketingowego
  • mierzenie wyników skuteczności działa wizerunku organizacji

korzystając ze wsparcia Inkubatorów. 

Wybierz najbliższy Lokalny Inkubator NGO, skontaktuj się i umów się na doradztwo już dziś!