Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Górowskie organizacje pozarządowe szkolą się w obszarze pozyskiwania funduszy

26 listopada, 2021

Jak napisać dobry projekt ?” pod takim tytułem w dniach 9-10 listopada 2021r. w Inkubatorze NGO w Górze odbyły się dwa szkolenia dla członków organizacji pozarządowych z terenu powiatu górowskiego.

Organizatorem szkolenia, w którym uczestniczyli członkowie dziesięciu górowskich organizacji pozarządowych, była Fundacja Pomocy Szkole im. E. Machniewicza, która prowadzi Lokalny Inkubator NGO w Górze w ramach Dolnośląskiej Sieci Inkubatorów NGO.

Podczas szkolenia uczestnicy mieli możliwość zweryfikowania i ugruntowania swojej wiedzy z praktycznego zakresu pozyskiwania funduszy czyli pisania projektów o dotacje czy granty, jak również zapoznania się z poszczególnymi elementami projektu.

Pierwszego dnia szkolenia tj. 9 listopada zostały poruszone zagadnienia dotyczące określenia, diagnozowania i opisu problemów (diagnoza środowiskowa) oraz logiki projektowej. Uczono się również wyznaczania celu głównego wg metody SMART, a także omawiano przykładowe opisy działań projektowych, możliwości występowania ryzyka w projekcie oraz harmonogramy działań. Każde z wymienionych zagadnień było dokładnie wyjaśnione, rozpisane oraz poparte przykładem po to by przygotować uczestników do II części szkolenia czyli praktyki, gdyż uczestnicy w kolejnym etapie nabytą wiedzę utrwalali pracując już warsztatowo na przykładowych arkuszach grantowych. W trakcie przerwy i po zakończeniu szkolenia słuchacze wymieniali się uwagami i spostrzeżeniami. Zadawali także dużo interesujących pytań związanych m.in. z badaniem środowiska, potrzebami odbiorców oraz kryteriami oceny wniosków grantowych.

Drugiego dnia szkolenia uczestnicy mieli możliwość zapoznania się finansowa częścią projektu omówiono m.in. takie pojęcia jak koszty merytoryczne czy administracyjne oraz omówiono poszczególne pozycje budżetu na przykładowym projekcie. Następnie prowadząca przedstawiła najczęściej popełniane błędy w pisaniu projektów i układaniu budżetu. Przedstawiono zasady ustalania kosztów na zasadzie opisu zadań i harmonogramu. Zapoznano uczestników z możliwością użycia określeń co do jednostek miary, wyjaśniono jakie stawki stosować przy tworzeniu budżetu.

W kolejnej części szkolenia uczestnicy zostali zapoznani z wzorem umów wolontariackich. Omówiono również zasadę ich podpisywania z członkami organizacji i wolontariuszami do realizacji poszczególnych zadań oraz zasadę wyliczania kosztów osobowych jako wkład własny w przygotowywanej ofercie. Przedstawiono przykładowy kosztorys do Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw. Przedstawiono zasady rozliczania projektów wg. kosztów rzeczywistych, ryczałtowych oraz rezultatów. Prowadząca odpowiedziała na wszystkie pytania uczestników.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się temat wyliczania kosztów pracy wolontariuszy i członków organizacji, podpisywania umów oraz ubezpieczenia wolontariuszy i organizacji.

Praca podczas szkolenia była intensywna, twórcza, a atmosfera sympatyczna. Wartością dodaną szkolenia było to, że uczestnicy mieli możliwość poznania się, dzięki czemu nawiązali między sobą kontakty, co bardzo dobrze rokuje środowisku NGO w Górze i okolicy.

O zrealizowanych szkoleniach można było przeczytać w numerze bezpłatnego miesięcznika samorządu Gminy Góra „Przeglądu Górowskiego”.

Szkolenie odbyło się w ramach projektu „Pozarządowy Ostry Dyżur” realizowanego przez Fundacja „Merkury” w partnerstwie z Fundacja Dobrych Działań i LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich, przy współpracy z Dolnośląską Siecią Inkubatorów NGO, z dotacji programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG.