Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Działalność Kół Gospodyń Wiejskich tematem Dyżuru Eksperta

29 listopada, 2021

Koło gospodyń wiejskich, zgodnie z ustawią z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich, jest dobrowolną, niezależną od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządną społeczną organizacją mieszkańców wsi, wspierającą rozwój przedsiębiorczości na wsi i aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich.
Koło gospodyń wiejskich reprezentuje interesy i działa na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin, a także wspiera wszechstronny rozwój terenów wiejskich.

W ostatnich latach można zauważyć wzrost aktywności kół gospodyń wiejskich. Coraz częściej kobiety i coraz częściej również mężczyźni, chcąc przyczynić się do poprawy jakości życia kulturalnego czy edukacyjnego swojej wioski, pielęgnować tradycję i historię swojego regionu, integrować mieszkańców wsi czy chcąc aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu oraz odnowie wiejskiej przestrzeni publicznej, wstępują do KGW lub zakładają nowe koła.

Koła Gospodyń Wiejskich mają coraz większą przestrzeń do działania, jednak poruszanie się w gąszczu przepisów nie jest łatwe. Problemy mogą pojawić się począwszy od rejestracji działalności kół, pozyskiwania dotacji na działalność, aż po trudności formalno-prawne związane z prowadzeniem koła. Wymienione problemy mogą stanowić realne ograniczenie dla rozwoju kół.

Spotkanie z ekspertkami

Wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom, z którymi zmagają się członkinie i członkowie Kół Gospodyń Wiejskich zostało zorganizowane kolejne on-linowy spotkanie w ramach dyżuru eksperta „Pozarządowego Ostrego Dyżuru”, którego głównym tematem były formalne i prawne aspekty funkcjonowania Kół Gospodyń Wiejskich.

Do uczestnictwa w spotkaniu, które odbyło się na platformie ZOOM dnia 29 listopada 2021 roku, zostały przede wszystkim zaproszone osoby należące do KGW, księgowi i księgowe, lokalni działacze/ działaczki oraz osoby zainteresowane działalności kół, a swoją praktyczną wiedzą w zakresie aktywności KGW podzieliły się dwie wybitne ekspertki;

Iwona Jurczyk – specjalistka od spraw finansowych i księgowości

Anna Jurczyk – Mierzejewska – specjalistka z zakresu funkcjonowania KGW, produktów lokalnych, etc.

Podczas spotkania uczestnicy uzyskali informacje o tym jakie działania mogą prowadzić KGW, czy mogą sprzedawać produkty i usługi oraz w jaki sposób mogą promować produkty lokalne. Były również poruszone rozmowy m.in. o:

  • produktach lokalnych, regionalnych i tradycyjnych;
  • wytwarzaniu oraz sprzedaży rzemiosła, sztuki i produktów lokalnych, jak również przepisach prawnych z związanych ze sprzedażą;
  • finansowo-księgowych problemach działalności KGW;
  • najważniejszych aspektach prawnych działalności KGW (Statut, Ustawa);
  • możliwościach pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania;
  • możliwości współpracy Kół Gospodyń Wiejskich z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi i Jednostkami Samorządu Terytorialnego.

Dyżur Eksperta odbył się w ramach projektu „Pozarządowy Ostry Dyżur” realizowanego z dotacji Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy z funduszy EOG.

Realizatorem projektu jest Fundacja „Merkury” w partnerstwie z LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich oraz Fundacja Dobrych Działań.